Projekty budowlane

Jak działamy ?!

Etapy projektowania

Spotkanie

Na początku współpracy spotykamy się i ustalamy szczegóły i zakres projektu, następnie przygotowujemy wycenę prac projektowych, po przedstawieniu oferty, podpisujemy umowę.

I etap

Na tym etapie przygotowujemy koncepcje (I etap) projektu w którego skład wchodzi rzut oraz model trójwymiarowy budynku, konsultujemy koncepcje z klientem. Wprowadzamy uwagi i sugestie inwestora, omawiamy szczegóły. Jesteśmy w stałym kontakcie z branżystami (konstruktor, projektant branży wod-kan, c.o., gaz, projektant branży elektrycznej, projektant branży drogowej a także z geodetą, geologiem itp.).

II etap

Po uzgodnionym i zaakceptowanym projekcie koncepcyjnym przez inwestora oraz uzgodnionym projekcie branżowym przechodzimy do II etapu tj. do wykonania dokumentacji projektowej gotowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o wydanie pozwolenia na budowę.
Co zawiera projekt budowlany?

projekt koncepcyjny: (I etap)

Wizualizacje komputerowe ( robocze )

Rzut koncepcyjny (układ funkcjonalny)

Mapa do celów projektowych

Warunki zabudowy lub wypis z MPZP

Warunki gestorów sieci

Badania geologiczne

projekt budowlany: (II etap)

Inwentaryzacja

Branża architektura

Branża konstrukcyjna

Branża elektryczna

Branża wod-kan, c-o, gaz

Branża drogowa

Projekty przyłączy

Wersja elektroniczna opracowania (pdf)

dokumentacja w formie papierowej

Wizualizacje komputerowe