Projekty budowlane

Jak działamy ?! 

Etapy  projektowania

Spotkanie
Na początku współpracy spotykamy się i ustalamy szczegóły i zakres projektu, następnie przygotowujemy wycenę prac projektowych, po przedstawieniu oferty, podpisujemy umowę, następnie inwestor przelewa zaliczkę na poczet wykonania dokumentacji. Pobiera i uzupełnia formularz (formularze znajdują się tutaj) z naszej strony, uzupełnia i odsyła go na nasz adres email znajdujący się w dziale kontakt.

I etap  
Na tym etapie przygotowujemy koncepcje (I etap) projektu w którego skład wchodzi rzut oraz model trójwymiarowy budynku, konsultujemy koncepcje z klientem. Wprowadzamy uwagi i sugestie inwestora, omawiamy szczegóły. Jesteśmy w stałym kontakcie z branżystami (konstruktor, projektant branży wod-kan, c.o., gaz, projektant branży elektrycznej,  projektant branży drogowej a także z geodetą, geologiem itp.).

II etap
Po uzgodnionym i zaakceptowanym projekcie koncepcyjnym przez inwestora oraz uzgodnionym projekcie branżowym przechodzimy do II etapu tj. do wykonania dokumentacji projektowej gotowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o wydanie pozwolenia na budowę. (jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę informacje znajdziesz tutaj).

Co zawiera projekt budowlany?

 1. projekt koncepcyjny: (I etap)
  • Wizualizacje komputerowe (możliwość wirtualnego spaceru po projektowanym obiekcie)
  • Rzut koncepcyjny (układ funkcjonalny)
  • Mapa do celów projektowych
  • Warunki zabudowy lub wypis z MPZP
  • Warunki gestorów sieci
  • Badania geologiczne
 2. projekt budowlany: (II etap)
  • Inwentaryzacja
  • Branża architektura
  • Branża konstrukcyjna
  • Branża elektryczna
  • Branża wod-kan, c-o, gaz
  • Branża drogowa
  • Projekty przyłączy
  • Wersja elektroniczna opracowania (pdf)
  • 4 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej
  • Wizualizacje komputerowe