Modernizacja GOKu

PROJEKT:
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

INWESTOR:
Urząd Gminy w Milówce

LOKALIZACJA:
Milówka

AUTOR:
iL Senso

POWIERZCHNIA:
321,3 M2