Supermarket

INWESTOR:
Pss Społem

LOKALIZACJA:
Zamość

AUTOR:
iL Senso

Projekt Supermarketu Społem

IDEA PROJEKTOWA:Założeniem projektantów było utworzenie bryły supermarketu o odmiennej formie niż te, które nas obecnie otaczają. Celem architektów było również uzyskanie formy dynamicznej poprzez wprowadzenie skośnej ściany frontowej oraz powtórzenie idei skosów na okładzinie z siatki cięto – ciągnionej.

 STAN ISTNIEJĄCY:Budynek jednokondygnacyjny oparty na rzucie prostokąta o bardzo zaburzonych walorach kompozycyjnych, nadający się do generalnego remontu.

 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Głównym utrudnieniem w projekcie było zachowanie istniejącego obrysu budynku pawilonu handlowego oraz zapisy MPZP

 Pawilon Handlowy branży spożywczo – przemysłowej PSS „Społem” to  minimalistyczna dwukondygnacyjna bryła, która została wpisana w nieregularną formę utworzoną z siatki cięto – ciągnionej wzbogaconej o iluminację.  Materiały wykończeniowe to tynki w kolorach firmowych ‘SPOŁEM’ oraz ażurowa siatka cięto – ciągniona, zamontowana na lekkiej  metalowej konstrukcji do budynku.

Elewacja została zwieńczona  otworami okiennymi w formie prostokąta, „porozrzucanymi” zgodnie z zasadami kompozycji. Kolorem dominującym w stolarce okiennej i drzwiowej zewnętrznej jest czerwień.

Zgodnie z opracowaniem rysunkowym umieszczono na bryle trzy reklamy, w stylu retro –  neony świetlne w kolorze czerwonym z logiem ‘SPOŁEM’.

Projekt, dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym t.j. kratownice, wzmocnienia konstrukcyjne ściany frontowej i wielu innym, jest możliwy do realizacji.

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W zakresie zagospodarowania terenu pozostawia się istniejące ukształtowanie terenu. Projektowane są schody zewnętrzne, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, stojak dla rowerów, mała architektura, niska zieleń. Planowana jest wymiana nawierzchni na kostkę granitową co znacznie wpłynie na jakość i walory otoczenia.